GDPR Hero registerförteckning

för företag i alla storlekar

GDPR Hero förenklar och effektiviserar er behandling av personuppgifter

Enkelt förklarat så påminner vårt registerföringsverktyg om ett bokföringsprogram för personuppgifter, där ni får hjälp med att dokumentera hur ni får behandla uppgifterna, genom informationsrutor och videos. Tjänsten håller er även uppdaterad med ändringar på området (ett femtiotal speciallagar och praxis) och ni kan enkelt ta fram rapporter med information om er personuppgiftsbehandling om det skulle behövas. Exempelvis vid förfrågan om registerutdrag. Dessutom har vi en modul som hjälper er att dokumentera om det skulle uppstå en personuppgiftsincident.

Det webbaserade verktyget minimerar era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information. Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter i rätt syfte, under ansvar av rätt personer och enligt rätt lag.

Några fördelar med oss är att:

– Vi är ett team jurister som arbetar uteslutande med GDPR och speciallagstiftning som rör personuppgiftsbehandling. Vi arbetar med både små och stora privata företag och den offentliga sektorn. Alltså hanterar vi alla typer av frågeställningar kring GDPR.

– Vi har även tekniker och IT-specialister knutna till oss, både internt men även genom starka samarbeten vilket innebär att om ni har komplicerade tekniska system som behöver uppdateras så kan vi ordna det, antingen internt eller genom våra samarbetspartners.

– Vi har en studentpool med juriststudenter som kan användas vid enklare juridiska ärenden, t.ex. hjälpa er inventera era personuppgifter och mata in dem om ni använder GDPR Hero för er behandling. Detta leder till lägre kostnader och färre misstag.

Får svar på era frågor genom en demo

Vi visar gärna upp på vårt registerföringsverktyg om ni vill titta närmare på hur det fungerar och vilka fördelar det har att samla all dokumentation på ett och samma ställe.