Personuppgiftsbiträdesavtal – avtal som kan hjälpa eller stjälpa

Personuppgiftsbiträdesavtal – avtal som kan hjälpa eller stjälpa

Personuppgiftsbiträdesavtal är en viktig del för alla organisationer som på något sätt för över personuppgifter till eller får personuppgifter från en annan organisation och där syftet bestäms enbart av den ena parten. Denna artikel kommer därför behandla frågan när...