Ytterligare 10 viktiga begrepp i GDPR!

Ytterligare 10 viktiga begrepp i GDPR!

I ett tidigare blogginlägg (som ni hittar här) redde vi ut 10 viktiga begrepp i GDPR. I detta blogginlägg kommer vi reda ut 10 ytterligare begrepp i GDPR. Har ni koll även på dessa är det enklare att följa med i diskussionerna kring de krav som ställs upp i GDPR.   1....
Schrems II – Privacy Shield ogiltigförklarad – Överföring till USA

Schrems II – Privacy Shield ogiltigförklarad – Överföring till USA

Den 16 juli kom domen från EU-domstolen i det intressanta målet C-311/18 Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Ltd (Facebook Ireland) och Maximillian Schrems. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom de viktigaste delarna av domen. Om du skulle vara...
Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

I det här intressanta fallet, som vi tidigare skrivit om i det här blogginlägget, gavs det ett förslag till avgörande av generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe den 19 december 2019. I det här blogginlägget kommer vi behandla de mest intressanta aspekterna av...
C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

Det pågående målet, C-311/18 Facebook Irland och Schrems, är ett väldigt intressant mål ur dataskydds- och massövervakningshänseende när personuppgifter förs över från EU till USA. I det här blogginlägget tittar vi närmare på målet och förklarar de viktigaste...