Hur kan skolor och förskolor behandla personuppgifter i enlighet med GDPR?

Hur kan skolor och förskolor behandla personuppgifter i enlighet med GDPR?

Inom skol- och förskoleverksamhet behandlas ofta ett stort antal personuppgifter, oavsett om skolan eller förskolan drivs i privat eller offentlig regi. Skolor och förskolor behandlar dessutom många känsliga personuppgifter, som anses extra skyddsvärda. Vad gäller för...
När har jag rätt att samla in personuppgifter?

När har jag rätt att samla in personuppgifter?

För att samla in personuppgifter krävs lagstöd, vilket regleras i artikel 6 GDPR och kallas även ibland för rättslig grund. Det finns sex olika rättsliga grunder att luta sig mot och om rättslig grund saknas är det olagligt att behandla personuppgifterna. Nedan följer...