Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

I det här intressanta fallet, som vi tidigare skrivit om i det här blogginlägget, gavs det ett förslag till avgörande av generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe den 19 december 2019. I det här blogginlägget kommer vi behandla de mest intressanta aspekterna av...
C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

Det pågående målet, C-311/18 Facebook Irland och Schrems, är ett väldigt intressant mål ur dataskydds- och massövervakningshänseende när personuppgifter förs över från EU till USA. I det här blogginlägget tittar vi närmare på målet och förklarar de viktigaste...