Vad är viktigt att tänka på när vi köper kontaktuppgifter?

Vad är viktigt att tänka på när vi köper kontaktuppgifter?

Det är vanligt att företag köper in kontaktuppgifter till företagsrepresentanter för att använda i sin marknadsföring, eftersom det kan vara ett effektivt sätt att nå ut till många potentiella kunder. Kontaktuppgifter och annan information kan köpas av olika...
Schrems II – Privacy Shield ogiltigförklarad – Överföring till USA

Schrems II – Privacy Shield ogiltigförklarad – Överföring till USA

Den 16 juli kom domen från EU-domstolen i det intressanta målet C-311/18 Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Ltd (Facebook Ireland) och Maximillian Schrems. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom de viktigaste delarna av domen. Om du skulle vara...
Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

Gällande C-311:18: uppdatering av fallet med förslag till avgörande av generaladvokaten

I det här intressanta fallet, som vi tidigare skrivit om i det här blogginlägget, gavs det ett förslag till avgörande av generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe den 19 december 2019. I det här blogginlägget kommer vi behandla de mest intressanta aspekterna av...
C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

C-311/18 Facebook Irland och Schrems – förhandsavgörande och vad det innebär

Det pågående målet, C-311/18 Facebook Irland och Schrems, är ett väldigt intressant mål ur dataskydds- och massövervakningshänseende när personuppgifter förs över från EU till USA. I det här blogginlägget tittar vi närmare på målet och förklarar de viktigaste...