Olika vägar till ansvar för personuppgiftshantering

Olika vägar till ansvar för personuppgiftshantering

Den personliga integriteten anses skyddsvärd. Det är svårt att definiera vad den personliga integriteten är, men det omfattar privat information om en person och dennes privatliv. Dessa uppgifter ska skyddas från angrepp utifrån. Men hur skyddas den personliga...