Vad gäller vid kamerabevakning?

Vad gäller vid kamerabevakning?

När är det tillåtet att använda sig av kamerabevakning och vad ska man tänka på för att bevakningen ska vara laglig? Kamerabevakning sker genom att övervaka platser med hjälp av bevakningskameror. Det innebär att personuppgifter samlas in och därför utgör...
Olika vägar till ansvar för personuppgiftshantering

Olika vägar till ansvar för personuppgiftshantering

Den personliga integriteten anses skyddsvärd. Det är svårt att definiera vad den personliga integriteten är, men det omfattar privat information om en person och dennes privatliv. Dessa uppgifter ska skyddas från angrepp utifrån. Men hur skyddas den personliga...