Registerutdrag och dess omfattning

Fråga: Vad ska jag lämna ut om någon begär ett registerutdrag? Ska jag lämna ut hela mail? Svar: Till att börja med är det viktigt att agera i tid och absolut senast inom en månad vid en begäran från en registrerad. Vid en begäran är det bra att säkerställa...

Identifiering genom BankID

Fråga: En anställd hos vår kund kommer att fylla i ett beställningsformulär på vår webbplats. Beställningen ska då signeras med BankID. Kan man i samma ”köpeavtal” lägga med text om hantering av personuppgifter så att när beställaren signerar med BankID så ger de även...

Personuppgiftshantering i bokföringen

Fråga: Hur gör man med digital bokföring som finns i SPCS Administration som är äldre än 7 år? Skall de också raderas eller är de bara papperskopior? Om ni stödjer er behandling av personuppgifter som förekommer i bokföringen på den rättsliga förpliktelsen som finns i...

Vad säger GDPR om fotografier på kontoret?

Fråga: Vi vill ta bilder på våra medarbetare för att sätta upp på kontoret. Där ska framgå namn och funktion, och var och en blir upplyst om syftet vid fotograferingen. Vad säger lagen om printade fotografier i kontorsytan? GDPR reglerar inte bilder/foton på något...