046-273 17 17 support@gdprhero.se

GDPR Hero Blogg

Nyheter och information om GDPR

GDPR – Praktisk information för arbetsplatsen (del 1)

När den nya dataskyddsförordningen inträder kommer en rad förändringar att ske både för den publika- och privata sektorn. Vare sig det gäller att lagra personuppgifter i syfte att betala arbetsgivaravgifter eller att chefen på företaget kollar upp en potentiell...

läs mer

Vet en vet alla – Principen om ”One-Stop-Shop”

Vad är principen ”One-Stop-Shop”? En av de stora utmaningarna inom EU är att all information över Internet ska tillåtas att flöda fritt mellan länder inom EU. Detta hänger samman med synen på att tjänster, varor och kapital ska kunna röra sig fritt inom EU:s inre...

läs mer

Personuppgifter och molntjänster

Med anledning av den nyligen uppdagade IT-skandalen inom Transportstyrelsen, där känsliga personuppgifter har gjorts tillgängliga för personer som inte innehar säkerhetsklassificering, tänkte jag att vi denna vecka ska titta lite närmare på personuppgifter och...

läs mer

Vem skyddas av GDPR?

I veckans blogginlägg ska vi på ett tydligt sätt förklara innebörden av ”territoriell tillämplighet” i den nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft nästa år. Den nya dataskyddsförordningen kommer ersätta personuppgiftslagen, den lagstiftning som reglerar hur...

läs mer

Personuppgiftsincident – Du har 72 timmar på dig

I augusti 2013 utsattes Yahoo för ett av historiens största dataintrång där mer än 1 miljard användarkonton hackades.[1] I samma anda pågår just nu rättegången mot åtta åtalade för en av de största dataintrångshärvorna i Sverige där de misstänkta ska ha kommit över 40...

läs mer

Dataskyddsombud (DPO)

En nyhet i dataskyddsförordningen, är att vissa företag kommer att behöva tillsätta ett dataskyddsombud. Ombudets uppgift är att övervaka så att företaget följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning, ge information och råd samt fungera som en...

läs mer

Dataportabilitet

Dataportabilitet är en nyhet i den nya dataskyddsförordningen. I korta drag innebär den att den som lämnat sina personuppgifter till ett företag, under vissa förutsättningar, har rätt att få ut och överföra sina personuppgifter till ett annat, konkurrerande företag....

läs mer

Personuppgiftshantering som leder till hög risk

Konsekvensbedömning är en ny del av den personuppgiftshanteringsmetodik som presenteras i nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ett bra analysverktyg att arbeta med för att identifiera risker, vidta lämpliga åtgärder samt upprätthålla en säker...

läs mer

Kinas svar på GDPR

I takt med ökade dataattacker genom internet har kraven på dataskydd ökat i hela världen. GDPR (dataskyddsförordningen) träder i kraft i EU i maj 2018, men vissa länder har redan hunnit före. Kina införde den 1 juni 2017 en ny dataskyddslag, och likt GDPR innebär...

läs mer

Tre saker du inte trodde var en personuppgift!

Fotografier är en typ av personuppgifter som många har reagerat över och som ibland helt har missats i den inventering som skett. Då behandlingen i många fall (medvetet eller omedvetet) skett genom samtycke – som i fallet med frisersalongen och företagsminglet – måste man försäkra sig om att det går att visa hur och när samtycke givits.

läs mer

10 viktiga begrepp i GDPR!

Dataskyddsförordningen för med sig en hel del nya och i vissa fall svåra begrepp som inte förklarar sig själva. I det här inlägget reder vi ut några av de viktigaste begreppen i förordningen som är bra att hålla koll på. Personuppgift  Varje upplysning som avser en...

läs mer