eIDAS – nya regler om e-signaturer

eIDAS – nya regler om e-signaturer

På senaste tiden har vi fått många frågor om elektroniska signaturer. Många av dessa frågor beror på EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (den s.k. eIDAS-förordningen). I detta...