Registerutdrag och dess omfattning

Fråga: Vad ska jag lämna ut om någon begär ett registerutdrag? Ska jag lämna ut hela mail? Svar: Till att börja med är det viktigt att agera i tid och absolut senast inom en månad vid en begäran från en registrerad. Vid en begäran är det bra att säkerställa...