Artikel 73 GDPR – Ordförande

1. Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

2. Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.

Om GDPR Hero's lagtext modul

GDPR har 99 artiklar och 173 skäl. Skälen har inte samma status som artiklarna men utgör en bra tolkningsgrund för GDPR:s lagtext. Vi har därför valt att placera dem tillsammans med de artiklar som de förtydligar. Ni får fram deras text genom att klicka på +-tecknet. Vi hänvisar också till andra artiklar som täcker samma område som den artikel ni valt. Vi hoppas att detta ska vara till hjälp!